Falling Skies, har sakta börjat bli bättre. Men det är en bit kvar …

Grace
Tom och Hal leder ett team som ska skaffa fram fler motorcyklar för 2a Mass, efter att de fått information av Pope om var de finns. Men de blir tvungna att ta itu med Skitters, och utnyttjade tonåringar när de anländer till verkstaden.

Vid gymnasieskolan som de har tagit som bas, har Harris och Anne olika åsikter om den bästa taktiken att samla in upplysningar från deras fånge.

Recension;

Serien har väl börjat höja sig något, men den har en bit kvar innan man kan kalla den en klassisk scifi-serie. Men det är tur att man i alla fall, kan känna att det kan bli en riktigt bra serie, men den är inte riktigt där än. Manuset kändes mer utarbetat än de första tre, och det blev lite försök att kommunicera med den tillfångatagna Skittern.

Det visar sig att det enda sättet för människorna att kunna kommunicera med den, är om en av de selbärande slavarna finns i samma rum. Så att de då talar genom dem, och om en grupp ”selbärare”, används i strid och deras ”kontrollör” dödas, fryser de fast på stället och kan inte göra något förrän en annan Skitter anländer och tar över (ett antagande bara, men troligtvis kan vilken Skitter som helst ta över kontrollen över dessa ungdomar).

Skitters sätt kommunicera visar sig vara ett slags radiovågor, som även radiosändare i vissa fall kan ta emot, men bara som statisk störning. Även om man hör att det kommer ljud från dem, som även kan vara deras språk, men detta har ännu inte avslöjats.

Pope visar sig ha svårt att ”leka” med andra, och verkar ha dragit efter att ha sprängt en grupp sovande Skitters hängande under en bro.

Kapten Weaver känns också ganska fel som militär ledare, där måste en ny komma in för att kunna ge lite militärkunskap i gruppen. Han verkar bara springa omkring och se trumpen ut, och säga vad de inte får göra.

Ingen i Masons grupp känns som trovärdiga krigare heller, men det är nog troligt att det skulle se ut så, om detta skulle ske i verkligheten också. Att vanliga människor kastas in i helt ovana roller, för att kunna överleva. Så detta är något man måste bortse ifrån, men det kan ju även ändra på sig efter ett tag.

Det kan ofta vara så, när en ny serie startar, att karaktärerna känns malplacerade i handlingen, man att de längre fram visar sig ha varit helt rätt. (Det var ungefär så, jag kände det när SGU började. Men det var en serie som hela tiden växte, och dess karaktärer med den).

Annars hände det inte mycket nytt i avsnittet, mer än frågan att ta bort ungdomarnas selar. Det verkar som om Skitters kontroll över dem, ändå finns kvar efter att dessa avlägsnats. Ändå visar sig Tom Mason vara lika het på att hämta hem sin son Ben, även om de måste komma på ett nytt sätt att avlägsna selen, samt avlägsna Skitters kontroll över dem.

Man måste tänka på att huvudhandlingen i serien, inte i första hand gäller att ta tillbaka planeten från invasionsstyrkan, UTAN ATT ÖVERLEVA. Det är vad de olika grupperna försöker göra, det är väl det som gör denna serie något annorlunda än andra serier med utomjordisk invasion. Och att ta tillbaka planeten kommer senare, när man fått bort alla ickestridande från de farliga zonerna. Och att befria som många ungar som möjligt, från utomjordingarnas klor.

Vi får hoppas att kommande avsnitt åtminstone håller samma kvalitet som detta, eller högre. Så kan den kanske få förnyat förtroende och en andra säsong. Vilket jag ändå tror att serien får, då TNT oftast ger sina egna serier 2 säsonger. Har ännu inte sett några tittarsiffror för serien, men jag tror att den fått rätt hyfsade siffror hittills.

Betyg: 8,0/10 …